Podmioty naukowo-badawcze oraz firmy komercyjne sektora kosmicznego podpisały umowę o współpracy na rzecz budowy konstelacji mikrosatelitów na potrzeby sektora bezpieczeństwa i obronności. To odpowiedź na plany rządu w tym zakresie.

28 czerwca b r., Centrum Badań Kosmicznych PAN, SBŁ – Instytut Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna oraz firmy Creotech S.A. i  PCO S.A. podpisały porozumienie o współpracy technologicznej. Porozumienie może być zalążkiem konsorcjum, które przygotowałoby kompletną konstelację optoelektronicznych mikrosatelitów służących obserwacji Ziemi na potrzeby sektora bezpieczeństwa i obronności. Budowę i wyniesienie takiej konstelacji przewiduje Krajowy Plan Odbudowy (KPO), przyjęty przez rząd, a implementacja tego pomysłu ma znaleźć się w Krajowym Programie Kosmicznym (KPK).

Struktura narodowego systemu obserwacji Ziemi

Założenia projektu przedstawił podczas 3. Forum Sektora Kosmicznego płk Marcin Górka, pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. przestrzeni kosmicznej. Projekt zakłada zaprojektowanie, zbudowanie i operacyjne uruchomienie satelitarnego systemu obserwacji Ziemi „Mikroglob”, który będzie nacelowany na obserwację Ziemi w celach bezpieczeństwa i obronności. System ma składać się z trzech segmentów: orbitalnego, naziemnego i użytkownika.

Segment orbitalny będzie obejmował mikrosatelity obserwacyjne wyposażone w sensory optoelektroniczne oraz satelitę naukowego znajdujące się na orbicie okołoziemskiej. Segment naziemny ma być odpowiedzialny za zarządzanie konstelacją z powierzchni Ziemi, zaś segment użytkownika za odbiór, obróbkę i dystrybucję zobrazowań do jednostek administracji.

Jakie rozwiązania może dostarczyć polski przemysł

Zakłada się, że polski przemysł byłby w samodzielnie zbudować mikrosatelity oraz zaopatrzyć je w sensory optoelektroniczne w oparciu o prowadzone prace badawczo-rozwojowe bądź już istniejące rozwiązania technologiczne będące w dyspozycji polskich podmiotów. Chodzi m.in. o realizowany projekt B+R mikrosatelity obserwacyjnego o nazwie EagleEye (opracowywany przez Creotech S.A. ze środków NCBiR w ramach Szybkiej Ścieżki) czy projekt budowy konstelacji nanosatelitów o nazwie projekt PIAST (także finansowany przez NCBR ze środków przeznaczonych na badania w obszarze bezpieczeństwa i obronności – jako część programu Szafir).

Przejęcie inicjatywy w zakresie stworzenia satelitarnego systemu obserwacji Ziemi dla Polski przez grupę podmiotów doświadczonych i profesjonalnych zagwarantuje, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z najwyższą starannością i ukierunkowaniem na cel. Powstanie konstelacji istotnie podniesie poziom bezpieczeństwa narodowego i przyczyni się do znacznego poszerzenia możliwości wykorzystania nowoczesnych środków obronnych aktualnie pozyskiwanych lub już będących w posiadaniu Sił Zbrojnych RP (przykładowo, pociski JASSM-ER czy też wchodzące w skład zestawów HIMARS pociski ATACMS o zasięgu 300 km) – głosi komunikat wydany przez sygnatariuszy porozumienia. Podkreślono, że wszystkie podmioty posiadają już doświadczenie w realizacji projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, co gwarantuje wdrożenie europejskich standardów ECSS (European Cooperation for Space Standardization), niezbędnych dla zapewnienia wysokiej jakości opracowanych, a następnie wdrażanych rozwiązań.

Wartość projektu szacuje się na ok. 700 mln zł na lata 2021-26. Środki mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy.