Na przełomie 2017/2018 r. Związek powitał w swoim gronie nowe podmioty. Tym samym liczba członków ZPSK wynosi 60.

Misją Związku jest konsolidacja polskiego sektora kosmicznego, dlatego każdy nowy podmiot chcący przystąpić do ZPSK nas cieszy. Wzrost liczby członków oznacza również, że ZPSK może wspierać administracje publiczną jeszcze silniejszym, jednobrzmiącym głosem sektora tworzonego przez podmioty o różnych kompetencjach. To też świetna wiadomość dla podmiotów poszukujących partnerów w Polsce, czy naszych zagranicznych organizacji zaprzyjaźnionych, w jednym miejscu mogą znaleźć informacje o kilkudziesięciu przedsiębiorstwach i instytutach badawczo-rozwojowych.

 

Nowymi podmiotami w ZPSK są:

6roads Sp. z o.o.

InPhoTech Sp. z o.o.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

KP Labs Sp. z o.o.

Scanway Sp. z o.o.

Space Garden Sp. z o.o.

Syderal Polska Sp. z o.o.