W 2018 r. Związek powitał w swoim gronie nowe podmioty. Tym samym obecna liczba członków ZPSK wynosi 66.

Misją Związku jest konsolidacja polskiego sektora kosmicznego, dlatego cieszy nas każdy nowy podmiot chcący przystąpić do ZPSK. Wzrost liczby członków oznacza również, że ZPSK może wspierać administracje publiczną jeszcze silniejszym, jednobrzmiącym głosem sektora tworzonego przez podmioty o różnych kompetencjach.

To też świetna wiadomość dla podmiotów, którzy poszukują partnerów w Polsce, bowiem w jednym miejscu mogą znaleźć informacje o kilkudziesięciu przedsiębiorstwach i instytutach badawczo-rozwojowych działających w sektorze kosmicznym!

 

Nowymi podmiotami w ZPSK są: