Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przyznała nagrodę specjalną konkursu Konstelacje ARP na rzecz Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego za efektywną i skuteczną pracę na rzecz rozwoju przemysłu kosmicznego.

Związek od dekady zabiega o jak najlepsze ramy rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego i jego pozycje za granicą. Organizacja została powołana w momencie uzyskiwania przez Polskę członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej do reprezentowania instytutów naukowych, a także szybko powstających podmiotów komercyjnych w relacjach z instytucjami państwowymi. Na początku liczyła zaledwie kilkanaście podmiotów, aby w 2020 r. osiągnąć liczbę 70 członków. W skład Związku wchodzą zarówno podmioty z kapitałem krajowym jak i zagranicznym. ZPSK jest jedyną organizacją pracodawców reprezentującą większość podmiotów działających na rynku.

W przeciągu ostatnich 10 lat ZPSK zrealizował szereg projektów ukierunkowanych na rozwój i promocję sektora. Uczestniczył m.in. w wypracowaniu Polskiej Strategii Kosmicznej, kolejnych wersji projektów Krajowego Programu Kosmicznego, rekomendacji dla polskiej Delegacji do ESA ws. polskich subskrypcji do tej organizacji. Brał udział w konsultacjach szeregu aktów prawnych i nienormatywnych związanych z sektorem kosmicznym. Związek jest współorganizatorem, cieszącego się dużą popularnością, programu stażowego dla młodych inżynierów, którego celem jest nauka i formowanie kadr dla młodego sektora. Należy do międzynarodowej organizacji SME4Space.

Joanna Baksalary, członek Zarządu ZPSK, odbierając nagrodę, podkreśliła, iż Związek jest dumny ze swoich osiągnięć ale świadom odpowiedzialności i zamierza być nadal głosem polskiego kosmosu, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w kształtowaniu jak najlepszych ram rozwoju.

Relację z wydarzenia można obejrzeć tutaj: