***

Szanowne Panie,

z okazji dnia 8 marca Zarząd, Członkowie oraz Biuro Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego składają serdeczne życzenia wszystkim kobietom pracującym w sektorze kosmicznym.

Drogie Panie – kosmicznych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Samorealizacji, pasji i satysfakcji z podejmowanych wyzwań i działań.

Przy takiej okazji warto podkreślić, że według danych* za 2015 rok w europejskim sektorze kosmicznym zatrudnionych było 19,98% kobiet.

***

*dane ASD EUROSPACE, Wyd. 2016