17 października konsorcjum NEPTUNE Blue Growth Accelerator zorganizowało w Brukseli Showcase Event, czyli demo day. Wydarzenie umożliwiło zaprezentowanie beneficjentów projektu oraz rozwiniętej w jego ramach technologii.

Wydarzenie zgromadziło łącznie 117 uczestników, w tym:

 • 74 MŚP;
 • 4 duże firmy;
 • 10 klastrów;
 • 7 związków;
 • 14 przedstawicieli administracji publicznej;
 • 11 narodowości.

 

Po części oficjalnej, w której udział wzięli Fabienne DaveranEuropean Desk Manager, Felix LeinemannKierownik działu „ Blue Economy” w DG Maritime Affairs and Fisheries, Komisja Europejska i Gunnar Matthiesen Senior Project Officer w Executive Agency for SMEs (EASME), nastąpiły sesje prezentacji projektów wspartych przez akcelerator.

Prezentacje były ujęte w grupy tematyczne związane z: zrównoważoną gospodarką wodną na terenach miejskich i wiejskich, transportem morskim i rzecznym oraz logistyką portową, energetyką odnawialną, a także środowiskiem. MŚP zaprezentowały dotychczasowe działania i wpływ akceleratora na ich przedsiębiorstwo – od lepszej sprzedaży do tworzenia nowych miejsc pracy.

Każda sesja została poprzedzona krótkim wstępem wygłoszonym przez kluczowych interesariuszy danego tematu – przedstawicieli oraz ekspertów dużych firm, którzy przedstawili sektor Blue Growth i zaprezentowali swoją własną strategię w tej dziedzinie, jak również swoje zainteresowanie innowacjami opracowanymi przez MŚP. Sesje otwierali:

 • SBM Offshore, lider na rynku dostarczającym pływające rozwiązania w całym cyklu życia produktu dla branży energetycznej, reprezentowany przez Panią Stéphanie St Hill Business Development Manager, przedstawił potrzeby w dziedzinie morskiej energetyki odnawialnej ;
 • Adur, firma programistyczna skupiająca się na transporcie i logistyce, reprezentowana przez Pana Lander Tolosa – Service Manager, przedstawiła ogólną wizję nt. transportu morskiego
  i rzecznego oraz logistyki portowej;
 • Grupa Veolia, światowy lider w dziedzinie zoptymalizowanego zarządzania zasobami, który projektuje i zapewnia rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, odpadami i energią, które to przyczyniają się do osiągania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i branży przemysłowej, reprezentowany przez Panią Marie-Christine Huau, Market Business Development Director, podkreślił obecne i przyszłe problemy związane ze środowiskiem morskim i przybrzeżnym;
 • FARAL Consult, firma zajmująca się infrastrukturą wodną i zarządzaniem, reprezentowana przez Pana Florin Iliescu – Water Management Expert, przedstawiła wyzwania w obszarze zarządzania gospodarką wodną na obszarach wiejskich i miejskich.

Pani Anna Sobczak Policy Officer for Clusters and Emerging Industries w DG GROW, Komisja Europejska, zakończyła wydarzenie, podkreślając znaczenie i wartość dodaną klastrów w ramach innowacyjnego wsparcia dla MŚP, w szczególności za pośrednictwem kaskadowego systemu finansowania prowadzonego przez projekty INNOSUP-1.

W ciągu showcase event odbyło się 81 formalnych spotkań typu B2B w celu poznania nowych możliwości i stworzenia nowych partnerstw biznesowych.

Pełny katalog rozwiązań opracowanych przez MŚP wspieranych przez projekt NEPTUNE znajduje się tutaj.

 

O NEPTUNE

Projekt NEPTUNE (czyli New Cross Sectoral Value Chains Creation across Europe Facilitated By Clusters for SMEs’ Innovation in Blue Growth) jest działaniem finansowanym przez Unię Europejską poprzez konkurs INNOSUP z programu Horyzont2020, które jest koordynowane przez Aerospace Valley.

W programie NEPTUNE zostały wyznaczone dwa główne cele. Pierwszym z nich jest wsparcie 100 europejskich projektów, w ramach których 75% całego budżetu projektu trafiło do beneficjentów. Drugim jest utworzenie 10 nowych przedsiębiorstw w 15-20 nowych lub przeorganizowanych międzysektorowych/klastrowych/transgranicznych łańcuchach wartości. W rezultacie miało zostać opracowane około 40 znaczących i innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę istniejących lub rozwój nowych technologii, usług lub produktów, a także ulepszenie procesów produkcyjnych, które zastąpią lub ograniczą wykorzystanie krytycznych zasobów oraz wprowadzenie działań demonstracyjnych na szeroką skalę. Siłą napędową projektu jest integracja nowych technologii i know-how, wspomagana przez klastry w sektorach gospodarki wodnej, morskiej, lotniczej i kosmicznej, ICT, mikroelektroniki, przemysłu rolno-spożywczego, logistyki, przemysłu kreatywnego, energii i mobilności w celu wspierania rozwoju przemysłu Blue Growth w Europie.

Główne osiągnięcia projektu Neptune:

 • 2,8 mln EUR bezpośredniego wsparcia finansowego;
 • 41 innowacyjnych projektów;
 •  beneficjenci – 72 MŚP i 3 would be entrepreneurs;
 • 15 działań demonstracyjnych na szeroką skalę;
 • Ponad 100 usług doradztwa biznesowego świadczonych przez partnerów konsorcjum.

EU emblem-page-001 (1)