Do dnia 15 września składane były wnioski w drugim już naborze NEPTUNE – Blue Growth Accelerator. Obecnie trwa ewaluacja wszystkich projektów, a ich wyniki zostaną ogłoszone przez konsorcjum już na początku listopada.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adres email:

biuro@space.biz.pl

Projekt Neptune rozpoczął się w lipcu 2016 roku dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth).
Udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach przyznawanych grantów na projekty oraz profesjonalnego doradztwa. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, a budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro. Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:
– gospodarka wodna na terenach wiejskich,
– gospodarka wodna w miastach,
– logistyka portów,
– transport rzeczny oraz morski,
– środowisko/ochrona środowiska,
– morska oraz wodna energia odnawialna.

Więcej infromacji o NEPTUNE:

http://www.neptune-project.eu/

Youtube:

EU emblem-page-001 (1)