WITAMY Nobo Solutions

Nobo Solutions został nowym członkiem ZPSK. Misją firmy jest zapewnienie jej klientom usług inżynierskich i badawczo-rozwojowych dotyczących analiz numerycznych, ocen wytężenia konstrukcji, projektowania rurociągów i zbiorników, oprogramowania inżynierskiego i usług pomiarowych. Wszystkie te usługi świadczone są na światowym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnych kosztów.

Nobo Solutions charakteryzują pełni pasji inżynierowie, którzy swoje doświadczenie zdobywali w krajowych i zagranicznych działach badawczo-rozwojowych i konstrukcyjnych, zarówno międzynarodowych koncernów jak i wiodących firm krajowych. Specjaliści firmy są jednocześnie autorami lub współautorami opatentowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Uczestniczą także w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych przez konsorcja europejskich uczelni i instytucji badawczych. Do głównych obszarów działalności Nobo Solutions zalicza się: energetyka rurociągi i zbiorniki, przemysł maszynowy, biomechanika, oprogramowanie, pomiary, a także szkolenia.

Więcej informacji: www.nobosolutions.com