Creotech Instruments S.A. uzyskała ponad 5mln zł dofinansowania z NCBR, na rozwój technologii kwantowych i tym samym rozpoczyna realizację nowego projektu badawczo-rozwojowego „Elektronika w odpowiedzi na wyzwania technologii kwantowych”.

Creotech Instruments S.A., producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki, rozpoczyna realizację nowego projektu badawczo-rozwojowego pt. „Elektronika w odpowiedzi na wyzwania technologii kwantowych” o łącznej wartości 7,2 mln zł. Spółka pozyskała na ten cel ponad 5 mln zł dofinansowania z NCBiR, w ramach którego opracuje nowoczesne rozwiązania do szybkiej integracji pełnych systemów kontrolnych dla komputerów kwantowych.

Pozyskany projekt ma rozszerzyć działalność Creotech Instruments w obszarze komputerów kwantowych, czego efektem będą pierwsze w Polsce (i jedne z pierwszych na świecie) modułowe urządzenia elektroniczne dla technologii kwantowych.

Podstawą pułapki jonowe lub kubity nadprzewodzące
Rozwiązania Creotech mają być pierwszymi na świecie urządzeniami dostosowanymi do określonych procesów występujących w pracy komputerów kwantowych bazujących na pułapkach jonowych lub kubitach nadprzewodzących. Znajdą one zastosowanie w zegarach atomowych, wzorcach czasu i częstotliwości, wysokoczułych systemach czujnikowych, grawimetrach oraz w badaniu właściwości chemicznych cząstek i biomolekuł.

Zastosowanie naukowe i komercyjne
Creotech wykorzysta w projekcie rozwiązań kontrolno-pomiarowe, które zostaną jeszcze dopracowane. Firma planuje je samodzielnie rozwijać i doprowadzić do etapu gotowości technologicznej TRL7, a później skomercjalizować. Przedstawiciele spółki podkreślają, że będą to rozwiązania pozwalające na szybką integrację pełnych systemów kontrolnych dla komputerów kwantowych, dostosowanych do potrzeb konkretnej architektury kubitów. Będą z nich mogły korzystać instytuty naukowe do automatyzacji i obsługi eksperymentów z dziedziny fizyki kwantowej oraz jej zastosowań w chemii i biologii, jak również komercyjnie, do budowy i sterowania urządzeniami wykorzystującymi zjawiska kwantowe, przy produkcji niezwykle precyzyjnych wzorców czasu i częstotliwości oraz wysokoczułych systemów czujnikowych.

W dłuższym okresie czasu rozwiązania będą mogły służyć podniesieniu efektywności komputerów kwantowych. Ma to znaczenie dla przyszłych perspektyw zastosowania komputerów kwantowych w takich obszarach jak: optymalizacja produkcji chipów półprzewodnikowych, przepływy produkcji i harmonogramy robotyki dla złożonych produktów, np. samochodów i samolotów, produkcja nowych leków oraz materiałów biochemicznych.

Technologie kwantowe na wschodzącej ścieżce
Komercyjny rynek komputerów kwantowych dynamicznie rośnie. Sektor ten jest obecnie napędzany pracami laboratoryjnymi nad zwiększeniem możliwości obliczeniowych dotyczących modelowania coraz bardziej złożonych problemów i precyzyjnym ich rozwiązywaniem. W ostatnich dwóch latach swoimi pracami nad maszynami kwantowymi pochwaliły się firmy IBM oraz Google.

W 2019 r. wartość rynku komputerów kwantowych wynosiła 507,1 mln USD i do 2030 r. ma ona wzrosnąć do poziomu 65 mld USD, co oznacza CAGR 56% (wg danych Research and Markets, kwiecień 2020). Europa i Ameryka Płn. będą tu mieć największy udział, który może osiągnąć nawet 78,0% w roku 2030.

Fot.: Creotech materiały pras.