Sat Revolution S.A. i Creotech Instruments S.A. to pierwsze spółki polskiego sektora komicznego, których udziały będą notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na początku na rynku New Connect.

Na przełomie roku na rynek New Connect trafią akcje dwóch pierwszych spółek sektora kosmicznego. Przedsiębiorstwa starają się pozyskać kapitał na realizację projektów budowy i wynoszenia małych satelitów obrazujących, a granty na prace B+R, pochodzące z NCBiR, stają się już niewystarczające. Obie firmy mają za to ambitne plany.

Odwrócone przejęcie Sat Revolution

Na początku sierpnia br. Sat Revolution SA, dotychczas projektant, producent, integrator i tester nanosatelitów, ogłosił połączenie z notowaną już na rynku New Connect spółką Easy Call PL SA, zajmującą się sprzedażą usług telekomunikacyjnych (głównie tańsze rozmowy przez Internet). Operacja fuzji polega na tym, że Sat Revolution wniesie swój biznes do Easy Call PL w drodze nowowyemitowanych akcji, które obejmie Easy Call PL oraz dotychczasowi akcjonariusze Sat Revolution. Easy Call PL stanie się głównym udziałowcem Sat Revolution i przejmie jego nazwę. Będzie to tzw. odwrócone przejęcie, które umożliwi spółce zaistnienie na rynku regulowanym.

Przed przejęciem kapitał zakładowy SatRevolution zostanie podwyższony w wyniku emisji akcji serii J, N, P, R i S w liczbie 654 151 o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Emisja będzie skierowana zarówno do nowych inwestorów, jak i kluczowej kadry zarządzającej spółki. Uruchomiono też program akcji pracowniczych.

Konstelacja STORK przyszłością Sat Revolution

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na rozwój projektów. W ciągu ostatnich lat, Sat Revolution we współpracy z krakowskimi uczelniami, skonstruował i umieścił na orbicie nano-satelity: ŚWIATOWID (komercyjny, obrazujący), KRAKsat (testowy dla sprawdzenia cieczy ferrofruidalnej w kosmosie, zakończony niepowodzeniem) i AMICal Sat (przeznaczony do obserwowania pogody kosmicznej aurory, prowadzony w ramach współpracy międzynarodowej). Po latach badań i eksperymentów firma chce generować zyski z usług obrazowania Ziemi. Chce stworzyć własną konstelację nanosatelitów obserwacyjnych o nazwie STORK. 30 czerwca 2021 r. Sat Revolution wypuścił na orbitę pierwsze dwa nanosatelity tego typu (Stork – 1 i Stork – Marta) z rozdzielczością do 5m/pxl, z systemem optycznym oraz mechanizmem SEZ umożliwiającym przetwarzanie zdjęć jeszcze na orbicie. Satelity zostały wyniesione za pośrednictwem lekkiej rakiety nośnej Launcher One firmy Virgin Orbit. Oferuje ona tzw. pasywne wynoszenie, czyli pierwsze wyniesienie pod pokładem samolotu. Firma zapowiada kolejne wyniesienie nanosatelitów w grudniu tego roku. Do 2026 r. deklaruje chęć umieszczenia na orbicie 1500 nanosatelitów do obrazowania Ziemi.

Sat Revolution pragnie także wejść w obszar mikrosatelitów. Z informacji spółki wynika, że planuje rozpoczęcie budowy trzech takich obiektów ze zdolnościami pozyskiwania zdjęć wysokorozdzielczych. Deklaruje, że ma już kontrakty o wartości 2 mln dol. na usługi wysokorozdzielczego obrazowania, a kolejne na ponad 20 mln dol. są w trakcie negocjacji. Obecnie realizuje w tym celu trzy projekty B+R. Spółka zapowiada, że będzie próbować pozyskiwać dalsze finansowanie na realizowane projekty. W przyszłości chce także produkować swoje satelity seryjnie we Wrocławiu.

Przewiduje się, że akcje Sat Revolution będą notowane na rynku regulowanym od wiosny 2022 r.

Creotech Instruments pozyskał 11,3 mln zł na Eagle Eye

Creotech Instruments S.A., producent systemów i podzespołów satelitarnych, to drugi podmiot, którego akcje będą notowane na giełdzie i to jeszcze w 2021 r. Spółka jest już po publicznej emisji akcji, w ramach której wyemitowała 185 tys. akcji serii H i pozyskała prawie 11,3 mln zł. Środki te będą przeznaczone na kontynuację prac B+R związanych ze skonstruowaniem mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi pt. Eagle Eye, a także podniesieniem na najwyższy poziom TRL kompletnej platformy mikrosatelitarnej Hyper Sat, będącej w opracowaniu.

EagleEye to wspólny projekt Creotech Instruments S.A. (lider konsorcjum), Scanway Sp. z o.o. oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Mikrosatelita o wadze 50 kg ma służyć obserwacji Ziemi i robieniu zdjęć wysokiej rozdzielczości na poziomie 1 metra. Rozpoczęto już dialog techniczny z potencjalnymi dostawcami rakiet oraz usług wyniesienia. Wyniesienie satelity na niską orbitę okołoziemską planowane jest na rok 2023. W CBK PAN trwają prace nad procedurami testowymi, które mają umożliwić w przyszłości seryjną produkcję satelitów tego typu i wdrożenie ich w przyszłą konstelację.

W ramach prac nad satelitą EagleEye, trwają pracę nad jej platformą o nazwie HyperSat. Ma być uzbrojona w teleskop optyczny, opracowywany przez Scanway Sp. z o.o. oraz podsystem komputera przygotowywany przez CBK PAN. Teleskop umożliwi satelicie pozyskanie zdjęć o rozdzielczości rzędu jednego metra w pasmach widzialnym i podczerwonym, a dzięki zastosowaniu algorytmów bazujących na sztucznej inteligencji, możliwe będzie uzyskanie jeszcze wyższej jakości zdjęć. Platforma HyperSat dostosowana została do współpracy z systemem małych silników rakietowych, które są obecnie opracowywane w SBŁ Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Debiut jeszcze w 2021 r.

Creotech Instruments S.A., z uzyskanych środków, chce również stworzyć własną ofertę modułowych platform satelitarnych oraz dokupić trzecią linię produkcyjną do montażu elektroniki. Spółka poinformowała, że objęte zostały wszystkie oferowane akcje, a średnia wielkość redukcji w transzy małych inwestorów wyniosła 96,27%. Jak poinformowano, 8,1 proc. akcji nowej emisji zostało objętych przez pracowników spółki.

Debiut planowany jest na jesień 2021 r.

Zdj.: Sat Revolution SA.