Thorium Space Sp. z o.o. i Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa rozpoczynają pracę nad projektem SUBCOM, którego rezultatem będzie wprowadzenie na światowy rynek nowatorskich systemów łączności na użytek sektora kosmicznego.

Nowy system pt. SUBCOM ma zapewnić łączność radiową pomiędzy segmentem naziemnym a rakietą suborbitalną BURSZTYN oraz umożliwiać określanie jej położenia w przestrzeni kosmicznej. Docelowo jednak rozwiązanie to będzie oferowane także innym producentom platform satelitarnych, rakiet suborbitalnych, a także lekkich rakiet nośnych (zdolnych do wynoszenia ładunków pow. 500 kg) oraz rakiet o zastosowaniu militarnym. Środkiem umożliwiającym przekazywanie informacji będzie konstelacja trzech satelitów w standardzie cubesat, umieszczonych na niskiej orbicie ziemskiej (LEO). Będą one wyposażone w moduły retransmisyjne.

Działania na projekcie obejmą prace badawczo-rozwojowe, produkcję prototypów oraz ich weryfikację w warunkach laboratoryjnych. Będzie to dotyczyć m.in. kwalifikacji rozwijanego sprzętu w laboratoriach środowiskowych Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa. Potem przeprowadzona zostanie integracja tych systemów i testy funkcjonalne, zakończone sprawdzianem lotnym na niskim pułapie. Równolegle będą trwały prace związane z adaptacją platformy satelitarnej, którą dysponuje Thorium Space oraz jej integracja z rozwijanym w ramach projektu ładunkiem użytecznym.

NCBiR przeznaczy na projekt 38,7 mln zł

Projekt będzie finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Konsorcjum Thorium Space i SBŁ-IL otrzyma, w ramach tzw. szybkiej ścieżki, 38,7 mln zł w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Całkowita wartość projektu SUBCOM sięga ponad 47 mln PLN, z czego dofinansowanie państwowe to właśnie 38,7 mln PLN.

Innowacyjny system łączności SUBCOM pozwoli na sprawne testowanie nowych technologii kosmicznych oraz rakietowych, rozwijanych przez SBŁ-IL. Jak wiadomo rakieta BURSZTYN ma służyć m.in. wykonywaniu badań naukowych, które obejmą m.in. sondowanie atmosfery, obserwacje astronomiczne ponad atmosferą oraz badania w warunkach mikrograwitacji. Dzięki hybrydowemu napędowi rakietowemu, wykorzystującemu wysoko stężony nadtlenek wodoru, rakieta jest przyjazna środowisku oraz umożliwia elastyczne planowanie misji niedostępne dla tradycyjnych rakiet suborbitalnych.

Efektem końcowym będzie 7 poziom TRL

Projekt jest istotnym elementem kształtowania i wzmacniania polskich kompetencji w ww. dziedzinach. Wraz z przeprowadzeniem testów lotnych, rozwijane systemy komunikacji rakietowej i satelitarnej osiągną co najmniej poziom 7 TRL. Ostatecznym sprawdzianem dla projektowanych urządzeń będzie kampania lotna na pokładzie rakiety BURSZTYN, w trakcie której przetestowane zostaną systemy komunikacji ziemia – rakieta – satelita oraz inercyjno-radarowy system nawigacji.

 

Fot. Thorium Space.