Pod koniec listopada bieżącego roku został ogłoszony pierwszy z kilku nadchodzących konkursów w międzynarodowym projekcie NEPTUNE.

Ogłoszenie konkursu na ekspertów dedykowane jest do osób prawnych lub fizycznych z krajów członkowskich UE, które są w stanie zapewnić efektywne wsparcie doradcze i porady dla małych średnich przedsiębiorstw (beneficjentów projektu NEPTUNE) w obszarach: prawa własności intelektualnej i przemysłowej, rozwoju i transferu technologii, komercjalizacji i internacjonalizacji produktów i usług, inkubacji pomysłów, tworzenia demonstratorów w wybranych obszarach Niebieskiego Wzrostu (Blue Growth). 

Więcej informacji na stronie: http://www.neptune-project.eu/

EU emblem-page-001 (1)