W Gdańsku została oficjalne inaugurowana działalność Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).
Dnia 10 lipca oficjalnie otwarto Polską Agencję Kosmiczną. Agencja będzie miała swoją siedzibę, także w Warszawie i Rzeszowie. POLSA poprzez swoją działalność będzie zwiększać szanse dla rozwoju firm i instytucji badawczo-naukowych działających w Polskim sektorze kosmicznym. Jej zadaniem będzie również podejmowanie inicjatyw w zakresie prowadzenia badań oraz rozwoju technik i technologii kosmicznych wykorzystywanych do celów gospodarczych, naukowych i obronnych.