W tym roku mija pięć lat od uruchomienia programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”. W tym czasie zainteresowanie programem wyraziło ponad 400 kandydatów pragnących pracować w sektorze kosmicznym. Program przyczynił się do rozbudowy kompetencji tak potrzebnych dla polskiego przemysłu kosmicznego.

W ramach programu, corocznie, odbywa się konkurs skierowany do studentów, absolwentów i doktorantów zainteresowanych sektorem kosmicznym, w szczególności kierunków technicznych. W jego rezultacie, do 15 stażystów rocznie otrzymuje propozycję odbycia stażu w firmach sektora kosmicznego. Dla wielu z nich staże stanowią początek kariery w przemyśle kosmicznym. Dotychczas w programie wzięło udział 52 stażystów w 35 podmiotach sektora (firmach i instytutach badawczo-rozwojowych). 77% stażystów otrzymało potem ofertę pracy w poszczególnych firmach.

Sektor kosmiczny jest sektorem wymagającym ale również przynoszącym dużo satysfakcji. Stażyści zapoznają się z procedurami firmy oraz technologiami, które opracowują bądź wdrażają poszczególne podmioty. Następnie otrzymują możliwość uczestniczenia w realizacji ciekawych i innowacyjnych projektów. W przypadku projektów badawczo-rozwojowych pracownicy biorą także udział w wypracowywaniu nowych procedur, standardów technicznych, produktów i technologii, co jest doświadczeniem unikalnym w porównaniu do innych branż gospodarki. Należy jednak podkreślić, że rozwijane technologie są zazwyczaj projektami długoterminowymi, co wymaga cierpliwości i orientacji na realizację celów w dłuższym dystansie czasowym. Ze względu na dużą ilość projektów realizowanych przez firmy, od stażystów wymaga się umiejętności szybkiego uczenia się i samodzielności w myśleniu. Otrzymują oni także możliwości wykształcenia różnych umiejętności, w tym pracy zespołowej.

Statystyki pokazują, że 60% stażystów, po zakończeniu stażu, pozostaje w sektorze kosmicznym. 20% z nich podjęło dotychczas pracę na uczelniach, pozostali rozpoczęli pracę w pozostałych sektora gospodarki. Dla części z nich, staż jest wstępem do kariery zagranicznej.

Organizatorami programu są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.