20 lutego został otwarty konkurs ESA dedykowany firmom i instytucjom naukowo-badawczym z Polski.
Polskie jednostki mogą składać wnioski na projekty do 1 maja 2013. Polskę, jako nowego członka Europejskiej  Agencji Kosmicznej obejmuje pięcioletni okres przejściowy, w ramach którego jest  uruchomiana seria konkursów na projekty w których uczestniczyć mogą jedynie polskie podmioty (tzw. Announcement of Opportunity for Outline Proposals under the Polish Industry Incentive Scheme).

Więcej informacji: PARP