Ministerstwo Obrony Narodowej rozstrzygnęło konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską oraz rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej a także systemów autonomicznych. Wśród laureatów, podmiot członkowski ZPSK.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dyr. Departamentu Innowacji MON płk Marcina Górki postanowiła nagrodzić łącznie dziewięć prac w czterech kategoriach Konkursu. W kategorii III – rozprawa doktorska posiadająca potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa, pierwszą nagrodę otrzymał Dawid Kuchta za pracę poświęconą zastosowaniu mikrofalowych tranzystorów GaN HEMT we wzmacniaczach mocy dla radarowych modułów N/O. Rozprawa była napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Wojciecha Wojtasiaka.

Dawid Kuchta jest prezesem lubelskiej firmy Microamp Solutions sp. z o.o. działającej w sektorze wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych. Firma zajmuje się rozwojem i wdrażaniem interfejsów radiowych (RF) dla sieci 5G i systemów komunikacji bezprzewodowej. Posiada jedne z najlepszych na świecie układów radiowych dla przyszłych sieci komórkowych, w tym 5G. Firma otrzymała, w ramach IV rundy konkursu „Szybka Ścieżka” NCBR, dofinansowanie w wys. ponad 8 mln złotych na rozwój infrastruktury sieci 5G. Projekt dotyczy tzw. transceiver’ów (głowic radiowych) pracujących w paśmie fal milimetrowych (mmWave) dla systemów sieci 5G.