W dniu 17 maja w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) zostało podpisane porozumienie o współpracy Agencji ze Związkiem.

ARP prowadząc działania zmieszające do rozwoju innowacyjności w polskim przemyśle dostrzegło znaczący potencjał sektora kosmicznego w Polsce. Branża ta jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów przemysłu. Jest źródłem innowacji technologicznych i organizacyjnych, które stanowią cenny wkład w rozwój całej gospodarki narodowej. Jego dalszy rozwój jest też uzależniony od m. in. wysoko wykwalifikowanej kadry.

Tym samym, dostęp do wyspecjalizowanej kadry jest jednym z aspektów, dla których Strony wyraziły zainteresowanie współpracą. Rozumiejąc potrzebę przemysłu, należy budować przewagę konkurencyjną i podnosić potencjał ekonomiczny inicjując działania w zakresie rozwoju sektora kosmicznego.