W poniedziałek 25 lutego odbyło się Zgromadzenie Ogólne ZPSK oraz Bal Karnawałowy ZPSK połączony z aukcją charytatywną na rzecz Fundacji Iskierka.

Na ZO Związek zainicjował tworzenie wstępnych rekomendacji ZPSK dla Polskiej Delegacji na Radę Ministerialną ESA 2019 oraz powołał w tym celu Grupę Roboczą.

O godzinie 19:00 25 lutego na III piętrze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ul Bracka 25 w Warszawie odbył się Bal Karnawałowy ZPSK oraz aukcja charytatywna. W imieniu Zarządu oraz Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, jak i Fundacji Iskierka, pragnę serdecznie podziękować za udział w Balu Karnawałowym ZPSK.

Niezmiernie miło nam powiadomić, że łączna kwota zebrana na rzecz Fundacji poprzez aukcję charytatywną, jak i darowizny od uczestników, wyniosła 5500 złotych. Dziękujemy za tak aktywne uczestnictwo, które w okresie letnim przełoży się na organizację dla podopiecznych fundacji przyjazdu do Warszawy oraz noclegu. ZSPK pragnie pokazać dzieciom niezwykle interesujący sektor kosmiczny poprzez bezpłatne wizyty w Centrum Nauki Kopernik, Instytucie Lotnictwa, Airbus Poland S.A. oraz jeżeli pozwoli na to samopoczucie podopiecznych – Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Informacje przekazywane nam przez Fundację pokazują, że podopieczni są niezwykle zainteresowani kosmosem wobec czego zachęcamy Państwa, aby będąc na Śląsku i posiadając chwilę wolnego czasu skontaktować się z Fundacją oraz odwiedzić oddział onkologiczny i opowiedzieć o swojej pracy.

Gratulujemy zwycięzcom aukcji nabycia wspaniałych, kosmicznych dzieł. Dziękujemy wszystkim uczestnikom bez których Bal nie mógłby się odbyć oraz instytucjom, które ofiarowały swoją pomoc w organizacji wycieczki – Airbus Poland S.A., Instytutu Lotnictwa, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Centrum Nauki Kopernik. Dziękujemy także Polskiej Agencji Kosmicznej za wsparcie zbiórki oraz przekazanie kosmicznych kalendarzy dla Fundacji.