30 sierpnia br. odbyła się Konferencja podsumowująca trzy lata pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego. Eksperci Rady zarysowali kierunki rozwoju dwóch strategicznych sektorów krajowego rynku – przemysłu kosmicznego i lotnictwa.

Rada została powołana przy partnerstwie Thales Polska, Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), SBŁ – Instytutu Lotnictwa oraz podmiotów ze Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego w celu wypracowania rozwiązań na rzecz dopasowania systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora lotniczo-kosmicznego. W przeciągu trzech lat funkcjonowania przeprowadziła szereg badań jakościowych, metodą desk research, badania opinii wybranych podmiotów sektora lotniczo-kosmicznego, a także szereg cennych analiz. Rada przedstawiła także wytyczne dot. potrzeb kompetencyjnych sektora lotniczego i kosmicznego z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie. Wszystkie wyniki badań, analizy oraz rekomendacje dostępne na stronie internetowej rady pod adresem http://rada-przemyslu-lot-kos.pl/.

Gościem specjalnym wydarzenia był pierwszy i jedyny jak dotychczas Polak, który odbył lot w przestrzeni kosmicznej. Generał przypomniał dzieje eksploracji kosmosu przez człowieka oraz historię swojego pamiętnego lotu w przestrzeni kosmicznej. Odniósł się również do najważniejszych obecnie międzynarodowych misji kosmicznych takich jak planowany na 2025 r.  lot załogowy na księżyc czy przyszłość komercyjnych podróży poza atmosferę ziemską.

Dotychczasowa praca Rady została rozpisana na 3 lata. Założeniem Rady jest kontynuowanie działalności  przez kolejny rok z uwagi na perspektywę  przyznania środków na dalsze potrzebne badania i analizy w sektorach.

Źródło: Thales Polska, MSL Group, własne.