22 Polaków przeszło do drugiego etapu rekrutacji na astronautę Europejskiej Agencji Kosmicznej.

ESA otrzymała w ub. roku 22 523 aplikacje. Największą grupę chętnych stanowili Francuzi (7087 podań), Niemcy (3695 podań) i Brytyjczycy (2000 podań). Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowej, oprócz Polski, najwięcej podań spłynęło z Rumunii (254 podania), Grecji 281 (podań) oraz Czech (204). Z kolei z Litwy, która od niedawna jest krajem stowarzyszonym, napłynęło 80 aplikacji.

Po dokonaniu pierwszej oceny, do drugiego etapu zakwalifikowano łącznie 1361 os. z 25 krajów członkowskich. Teraz przejdą oni specjalistyczne badanie oraz testy zdrowotne i psychologiczne. Wyniki będą znane jesienią 2022 r. W chwili obecnej ESA nie podaje liczby wakatów.

Przy okazji warto wskazać, iż ESA używa się terminu astronauty, zaś termin kosmonauta zarezerwowany jest dla ludzi latających w kosmos z pokładu radzieckich a później rosyjskich statków powietrznych. Choć często oba terminy używane są zamiennie. Dotychczas jedynym polskim kosmonautą był gen. Mirosław Hermaszewski.

Zdj. ESA