Polska Grupa Zbrojeniowa przystąpiła do ZPSK w grudniu. PGZ bazując na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach tworzy jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata. Predysponuje do miana wiodących producentów zaawansowanego technologicznie sprzętu dla nowoczesnych armii.

Skupiama ponad 60 firm, oferując klientom produkty i usługi w przemyśle ciężkim. Bazuje na inowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obronności, a jako główny partner biznesowy w procesie modernizacji polskiego wojska stanowi ważny element systemu bezpieczeństwa narodowego.

Więcej informacji: http://pgzsa.pl/