25 listopada br. odbył się Polsko-Litewski Dzień Przemysłu Kosmicznego. To pierwsze spotkanie sektorów kosmicznych z obu krajów.

Wydarzenie organizowane było po raz pierwszy przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego we współpracy z Visorių Informacinių Technologijų Parkas i zebrało przedstawicieli firm sektora kosmicznego Polski i Litwy. Jego celem było zaprezentowanie potencjału przemysłu kosmicznego obu krajów oraz skojarzenie partnerów biznesowych, zaś punktem odniesienia niedawne przystąpienie Litwy, jako kraju stowarzyszonego, do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przedsiębiorstwa z obu krajów miały okazję zapoznać się ze swoim portfolio oraz omówić możliwości współpracy. W ramach wydarzenia odbyły się bowiem rozmowy B2B.

Dostępne są prezentacje nt. polityki kosmicznej Litwy oraz jej sektora kosmicznego, przedstawiane w trakcie wydarzenia:

Litewski sektor kosmiczny_prezentacja

Litewska polityka kosmiczna