Podczas spotkań bilateralnych organizowanych 12 grudnia 2016 roku Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego podpisał porozumienie o współpracy z Greckim Klastrem Kosmicznych Technologii i Aplikacji (Greek Space Technologies and Applications Cluster (si-Cluster).

Strony rozumiejąc potrzebę rozwoju działań na rzecz sektora kosmicznego w szerokim wymiarze, a także wspieranie konkurencyjności członków obu organizacji zainicjowały współpracę w celu  realizacji wspólnych przedsięwzięć i budowania potencjału firm i instytutów badawczych zrzeszonych w podmiotach.

Więcej informacji o klastrze Greek Space Technologies and Applications Cluster (si-Cluster):

http://www.si-cluster.gr/en/