Organizacja Polish Space Professionals Association we współpracy ze Studenckim Kołem Astronautycznym zorganizowała pierwszą edycję Akademii PSPA i Studenckiej Konferencji Astronautycznej, w której prelegentem był Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego – Paweł Wojtkiewicz. Wydarzenie podejmowało tematykę technicznych zagadnień inżynierii satelitarnej, jak również osiągnięć i aktualnych projektów realizowanych przez instytucje i koła naukowe.

Reprezentant Związku podjął się dyskusji na temat: jak spożytkować w kraju potencjał polskich specjalistów z sektora kosmicznego pracujących za granicą? Panel ten cieszył się szczególnym zainteresowaniem i obfitował w pytania ze strony słuchaczy.

Podkreślić należy, że to pierwsze spotkanie było ciekawym wydarzeniem w „kosmicznym” kalendarzu, a wspieranie inicjatyw studenckich jest ważne w odniesieniu do rozwoju przyszłych pokoleń specjalistów z obszaru przestrzeni kosmicznej.