28 lutego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie informacyjne ESA dotyczące programu Copernicus.
Copernicus (dawna nazwa GMES) to europejski program poświęcony globalnemu monitoringowi środowiska i bezpieczeństwa. Użytkownikiem programu jest Komisja Europejska, natomiast za obsługę i dostarczaniu elementów wykonawczych systemu (satelity obserwacyjne, stacje naziemne) odpowiada Europejska Agencja Kosmiczna. Warsztaty dedykowane były przedsiębiorstwom z sektora kosmicznego, instytucjom naukowym i naukowo-badawczym, które zajmują się tematyką obserwacji Ziemi.

Celem spotkania była odpowiedź na kwestie związane z finansowaniem programu, przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i poszukiwaniem partnerów
Więcej informacji: MNiSW