W 2020 roku w Europejskim Obserwatorium Południowym pojawią się nowe przetargi, takie jak:

  • Service Contract for the Testing of VLT/ELT and ALMA Dataflow Software,
  • Manufacture, Verification and Delivery of Adaptive Optics Wavefront Sensing Cameras for the Extremely Large Telescope (ELT),
  • Machining of standard mechanical parts,
  • ELT large mirror coating plant.

W przypadku zainteresowania/posiadania kompetencji w wyżej wymienionych dziedzinach prosimy o kontakt z Oficerem Łącznikowym ds. Przemysłu Oskarem Zdunkiem pod adresem e-mail: ozdunek@space.biz.pl