Na posiedzeniu Rady Ministerialnej państw Europejskiej Agencji Kosmicznej polska delegacja pod przewodnictwem wiceministra rozwoju Marka Niedużaka zaalokowała na programy opcjonalne łącznie kwotę 39 milionów Euro, angażując się w siedem programów: European Exploration Envelope Programme (E3P), Space Safety Programme, Earth Observation, Programme of Advanced Research in Telecommunication Systems (ARTES 4.0), Navigation (NAVISP), General Support Technology Programme (GSTP) oraz PRODEX.

W dniach 27 – 28 listopada w Sewilli obyła się Rada Ministerialna ESA Space19+, na której ministrowie państw członkowskich odpowiedzialnych za politykę kosmiczną zadecydowali o tym, jakie programy kosmiczne realizowane przez Europejską Agencją Kosmiczną zostaną wsparte finansowo w kolejnych latach.

Polska została członkiem ESA w 2012 roku. Po trwającym 7 lat okresie przejściowym nasz kraj w tym roku wszedł w etap dojrzałego członkostwa w organizacji. ESA realizuje dwa rodzaje programów: program obowiązkowy, w którym zobowiązane do uczestnictwa są wszystkie państwa członkowskie, oraz programy opcjonalne finansowane przez państwa w nich uczestniczące.

Wiceminister rozwoju Marek Niedużak skomentował decyzje z Rady Ministerialnej ESA następująco:

Dążymy do powiązania kierunków realizowanej na szczeblu narodowym strategii rozwoju sektora kosmicznego z możliwościami jakie stwarza ESA. Prowadzimy politykę, która widzi w sektorze kosmicznym paliwo napędowe dla innowacyjności  przemysłu. Polskie firmy i jednostki naukowe już dziś realizują ambitne projekty rozwijające aplikacje satelitarne, czy też tworzą produkty obecne na orbicie okołoziemskiej i wykorzystywane w misjach naukowych w Układzie Słonecznym. Chcemy, żeby tych podmiotów było więcej. Zależy nam, aby tworzyły łańcuchy wartości w branży kosmicznej, a w nich z kolei, aby stale rósł udział firm z sektora MŚP

Warto zauważyć, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwiększyło swoją składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej – argumentując swoją decyzję ważną rolą, jaką pełnią programy eksploracji kosmosu dla rozwoju nauki. Ponadto, jak podkreśla MNiSW, polski udział w nich jest coraz bardziej dostrzegany i doceniany na arenie globalnej.

W polskiej delegacji poza wiceministrem rozwoju Markiem Niedużakiem znaleźli się także: dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW Mateusz Gaczyński, Główny Specjalista w Departamencie Innowacji i Rozwoju w MNiSW Agnieszka Kuczała, dyrektor Departamentu Innowacji w MR Julita Wilczek, szef Gabinetu Politycznego Ministra Rozwoju Robert Nowicki, naczelnik wydziału Polityki Kosmicznej w Departamencie Innowacji w MR Piotr Zabadała, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Michał Szaniawski oraz dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w POLSA Aleksandra Bukała.

Podczas gdy rząd Wielkiej Brytanii próbuje zdystansować się od Unii Europejskiej dążąc do Brexitu, stara się on jednocześnie zabezpieczyć ekonomiczne korzyści wynikające z bycia jednym z głównych partnerów ESA. Wielka Brytania zwiększyła swoje roczne finansowanie i przeznaczyła 374 miliony funtów rocznie na programy ESA. Jest to największa jak dotąd inwestycja Wielkiej Brytanii w Europejską Agencję Kosmiczną.

Podczas Rady Ministerialnej państwa członkowskie poparły 10% wzrost całkowitego budżetu na naukę o kosmosie w celu zwiększenia liczby i zaawansowania misji w dziedzinie nauk o kosmosie. Ogółem państwa członkowskie ESA zainwestowały 14,4 mld euro w swoje projekty na następne pięć lat.

Credit: ESA
Credit: ESA
Credit: ESA