27 listopada we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. odbyło się seminarium „Rozwój przedsiębiorczości w ramach współpracy międzynarodowej.”

Celem spotkania było przybliżenie przedsiębiorcom możliwości współpracy:

– przy przedsięwzięciu ITER (Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny)

– projektach CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych)

– projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej

Seminarium otworzył Prezes Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego, Pan Maciej Potocki.  Dr. Tadeusz Kurtyka oraz prof. Maciej Chorowski zaprezentowali szanse na rozwój przedsiębiorstw opierając się na doświadczeniach zdobytych w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Współpracę polskiego przemysłu z Europejską Agencją Kosmiczną zaprezentowałprzedstawiciel Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Przedstawiciele zagranicznych firm – Astrium, Grupy M+W, Dockweiler oraz Cosylab zapoznali uczestników z profilami swoich firm oraz przedstawili obszary współpracy z krajowymi przedsiębiorcami. W ramach prezentacji podmiotów krajowych zaprezentowało się Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej, SMT Software, ZPUE, Grupy DAAS oraz start-up’a Q-BOT, założony przez twórców studenckiego łazika Scorpio, który zajął II miejsce na tegorocznych zawodach University Rover Challenge.
Seminarium zakończyło się rozmowami bilateralnymi firm zagranicznych i polskich.

Więcej:

Wrocławski Park Technologiczny

 

(WPT)