Firma SATIM Monitoring Satelitarny stała się kolejnym członkiem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

SATIM powstał w grudniu zeszłego roku jako spółka spin-off na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy pomocy Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Założycielami firmy jest Pani Stanisława Porzycka-Strzelczyk i Pan Jacek Strzelczyk.

 

Obszarem działalności SATIM są przede wszystkim usługi związane z monitoringiem terenu i obiektów infrastruktury. Firma zapewnia monitoring zagrożeń naturalnych (osuwiska, pionowe ruchy skorupy ziemskiej, powodzie), monitoring pionowych przemieszczeń terenu związanych z działalnością człowieka, monitoring zmian zagospodarowania terenu oraz zmian w biomasie, a także przeprowadza badania stabilności obiektów infrastruktury powierzchniowej (budynki, drogi, tamy, mosty, itp.).

 

Więcej:

www.satim.pl

SATIM Monitoring Satelitarny (Profil na stronie ZPSK)

„Deformacje terenu śledzone z satelitarnych radarów” (PAP Nauka)