Firmy członkowskie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) aktywnie włączyły się do walki z pandemią. Wykorzystując swoje doświadczenie w projektach technologicznych oraz bazę produkcyjną, firmy udzieliły wsparcia sprzętowego, materialnego bądź merytorycznego dla szeregu zakładów opieki zdrowotnej.

„Kosmiczne” przyłbice i maski w walce z pandemią

SENER Polska sp. z o.o., który projektuje i rozwija mechanizmy dla największych misji Europejskiej Agencji Kosmicznej aktywnie wsparł szpitale i domy opieki społecznej, dostarczając im przyłbice ochronne. Firma wyprodukowała i przekazała trzy partie przyłbic, które ofiarowano na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Domu Lekarza Seniora w Warszawie oraz do domów pomocy społecznej w Ciechanowie i Włocławku. Także firma Creotech Instruments S.A., która od lat rozwija swoje kompetencje w zakresie projektowania i montażu elektroniki wysokiej niezawodności, wyprodukowała i przekazała szpitalom przyłbice oraz mocowania do masek jednorazowych, pudełka do bezpiecznej intubacji zmniejszających ryzyko kontaktu pracowników ochrony zdrowia z gazami oddechowymi leczonego pacjenta czy przejściówki do filtrów. Produkowane wyposażenie trafiło do szpitali w Lublinie, Radomiu, Krakowie, Gdańsku i innych mniejszych miejscowości w ramach akcji „Maska dla Medyka”. Materiały do produkcji sprzętu dostarczył firmie inny członek Związku – firma Semicon sp. z o.o., na co dzień producent komponentów elektronicznych, optoelektronicznych oraz narzędzi, aparatury i akcesoriów pomiarowych. Przedsiębiorstwo przekazało ponad 100 kg filamentów 3D – PLA i ABS na rzecz Politechniki Warszawskiej, Parku Naukowo-Technologicznemu w Opolu, Pana Kamila Leguta (w ramach opolskiej akcji „Przyłbice dla medyków”) oraz Creotech właśnie. Liczba ofiarowanych materiałów wyniosła 100 kg. Materiał posłużył nie tylko do produkcji przyłbic ale także innych produktów, takich jak specjalne adaptery masek, półmasek modyfikowanych czy masek do nurkowania. Te ostatnie to szczególnie ciekawe rozwiązanie zabezpieczające medyków przed wirusami i bakteriami, pozwalając przy tym na rozmowę.

Produkcja przyłbic dokonywana jest z użyciem drukarek 3 D. Do pomocy na rzecz służby zdrowia wykorzystały ją również firmy Astronika sp. z o.o., ITTI sp. z o.o., TechOcean sp. z o.o. czy Blue Dot Solutions sp. z o.o. Pierwsza z nich – Astronika sp z o.o. – projektant penetratorów geologicznych, mechanizmów trzymająco-zwalniających i systemów antenowych, w ramach oddolnej inicjatywy swoich pracowników, zakupiła materiał do tychże drukarek i wykonała elementy przyłbic oraz adaptery na filtry do masek. Po dostarczeniu folii PET, poszerzono działania o wykonywanie kompletnych przyłbic ochronnych, które w liczbie 56 sztuk (łącznie z 442 adapterami) przekazano lokalnym koordynatorom służby zdrowia. ITTI, dostarczający rozwiązania IT dla biznesu, wyprodukowane przyłbice przekazał poznańskim szpitalom, zaś TechOcean 100 szt. takich wyrobów ofiarował Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Bożego w Lublinie. Zostały one wytworzone na podstawie szablonu nieodpłatnie udostępnionego przez czeską firmę Prusa Research. TechOcean na co dzień zajmuje się projektowaniem oraz budową elektroniki, maszyn i urządzeń.

Blue Dot Solutions wytworzyła i dostarczyła ponad 100 przyłbic i 50 adapterów do masek na rzecz trójmiejskich placówek medycznych. Inny członek Związku – Scanway sp. z o.o., specjalista w systemach wizyjnych, pomiarach 3D oraz obserwacjach i przetwarzaniu obrazów, oprócz przyłbic, przekazał jednostkom służby zdrowia wydruk 3D projektu Materialise, który pozwala na otwieranie drzwi bez użycia dłoni. Spółka przetestowała także szereg maseczek ochronnych aby wykazać te, które ochronią nas najlepiej (testy dostępne są na kanale na YouTube). Dodatkowo zaangażowano się w kampanię dotyczącą termograficznego pomiaru temperatury ciała w zakładach produkcyjnych.

Jednostki służby zdrowia to niejedyne podmioty, które otrzymały wsparcie. Wojska Obrony Terytorialnej otrzymały 1000 maseczek ochronnych oraz 1000 par rękawiczek ochronnych od PCO S.A., producenta wyrobów optoelektronicznych oraz technologicznych rozwiązań obserwacyjnych dla wojska. Działania te uzupełniła Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Laboratoria Instytutu, które na co dzień służą potrzebom przemysłu lotniczego, przez kilka tygodni pracowały intensywnie nad produkcją materiałów ochronnych dla polskich szpitali. Wyprodukowano ponad 51 tysięcy przyłbic ochronnych i 2000 kompletów adapterów do masek, stosując technologię kompozytową i addytywną.

Producent statków powietrznych i projektant wiązek elektrycznych Airbus Poland S.A. pomógł Szpitalowi Zakaźnemu w Puławach. Dział Inżynierii firmy wykonał projekt przejściówek pozwalających na podłączenie do specjalnych filtrów biologicznych do masek, które szpital otrzymał wcześniej z wojskowych rezerw materiałowych. Dodatkowo grupa pracowników Airbus zdecydowała się oddać krew. Niemal 9 litrów krwi przekazanych władzą szpitalnym.

Kamery termowizyjne, rozwiązania dla dronów a także urządzenia sprzątające

Firmy członkowskie ZPSK postanowiły wykorzystać swoje know-how oraz środki budżetowe także w inny sposób. Komes sp. z o.o., usługodawca w zakresie obliczeń i pomiarów inżynierskich dla przemysłu, przekazał kamerę termowizyjną FLIR do monitoringu temperatury do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego na ul. Koszarowej we Wrocławiu. Z kolei do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie trafiła kamera termowizyjną Thermal Expert.

Wspomniany już wcześniej Creotech informuje, iż pracuje obecnie nad rozwiązaniami dla dronów, które umożliwią im regularne loty, transport paczek a także monitoring i przeprowadzanie akcji odkażania w miastach. W tym celu wykorzystany zostanie system do planowania, monitorowania i kontroli lotów oraz przetwarzania danych – CreoScan. Innym przykładem wsparcia specjalistycznego jest znów Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, która opracowała prototyp respiratora ciśnieniowego (WentILOT 1.0) do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Gdyński zespół WiRan opracował i wyprodukował na drukarce 3D kilkadziesiąt nakładek na klamki, umożliwiających ograniczenie kontaktu ręka-klamka i rozdysponował je w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Natomiast Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze – dzięki Hertz Systems Ltd. sp. z o.o. – otrzymała pralko- suszarkę. Każdy zespół ratunkowy ma teraz możliwość samodzielnego wyprania nie tylko swoich mundurów, ale również wielorazowych kombinezonów ochronnych! Na co dzień Hertz Systems jest producentem odbiorników GPS z modułem kryptograficznym SAASM, przeznaczonym na platformy bojowe i wyposażenie żołnierza.

Pomocy udzielano także domom pomocy społecznej (DPS). Dzięki zaangażowaniu pracowników firmy ITTI, zebrano ponad 3000 zł za które zakupiono ok. 1000 butelek wody mineralnej, 800 szt. rękawiczek i 400 szt. maseczek ochronnych. Trafiły one do DPS-ów przy ul. Konarskiego i  ul. Ugory w Poznaniu.

Platforma wyzwań i pomysłów, czyli Covid Challenge

Ciekawe działania podjęły jednostki Centrum Badań Kosmicznych PAN i agencja PR Planet Partners sp. z o.o. W ramach obopólnej współpracy zorganizowały akcję i stronę internetowa Covid Challenge, w ramach której w kooperacji z przedstawicielami służby zdrowia przygotowana została lista potrzeb i pożądanych w służbie zdrowia rozwiązań technologicznych chroniących przed zarażeniem. Na akcję odpowiedziało ponad 60 ok. uczestników: osób indywidualnych, zespołów badawczych, grup innowatorów i komercyjnych firm, które zgłosiły swoje propozycje innowacyjnych rozwiązań – od improwizowanych pomysłów do błyskawicznego użycia, przez idee wymagające dopracowania, po gotowe do wykorzystania narzędzia. Zgłoszenia były oceniane przez ekspertów CBK, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Najlepiej rokujące i możliwe do realnego wdrożenia rozwiązania zostały zaprezentowane na internetowej www akcji, gdzie znajdziemy m.in. prototypy specjalnych respiratorów, zestawów oddechowych, masek z funkcjami czy aplikacji mobilnych do monitorowania stanu zdrowia.

TS 2 SPACE sp. z o.o. z uwagi na szeroki wachlarz usług z zakresu telekomunikacji satelitarnej świadczonych dla podmiotów o strategicznym znaczeniu dla Polski został ujęta w oficjalnym wykazie podmiotów kluczowych dla działania infrastruktury krytycznej państwa. Wykaz ten prowadzony jest przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i uwzględnia przedsiębiorstwa, które nie są częścią infrastruktury krytycznej, ale są kluczowe dla zachowania ciągłości jej działania. Ma to szczególne znaczenie we wsparciu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.