Wystartowała strona internetowa Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego.

Powstanie Rady to pochodna projektu współtworzonego przez firmy Thales Polska sp. z o. o., Politechnikę Warszawską, SBŁ-Instytut Lotnictwa oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Jego celem jest inicjowanie działań na rzecz zapewnienia wzrostu kompetencji i kwalifikacji pracowników przemysłu lotniczo-kosmicznego w Polsce.

Działania Rady obejmują analizy i badania dot. sektora, a także opracowanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w przemyśle lotniczo-kosmicznym.

Projekt został zainicjowany w 2019 r. i otrzymał dofinansowanie PARP w kwocie 1,9 mln zł (z czego 84% stanowią środki UE z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Za obsługę finansową i organizacyjną projektu odpowiedzialny jest Thales Polska sp. z o. o. Projekt potrwa do 31 sierpnia 2022 r.

Szczegóły nt. działalności Rady można już śledzić na jej stronie internetowej: http://rada-przemyslu-lot-kos.pl/kontakt.