7 kwietnia 2022 r. odbyło się śniadanie prasowe poświęcone 10-leciu polskiego sektora kosmicznego oraz kluczowym wyzwaniom związanym z jego przyszłością. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele czołowych mediów oraz firmy członkowskie ZPSK.

W tym roku Polska obchodzi 10-lecie przystąpienia do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Członkostwo Polski w organizacji cały czas pozostaje najważniejszym stymulatorem rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego. Jest to związane z przyjęty modelem funkcjonowania organizacji. Polski rząd, w ramach przyjętych zobowiązań, opłaca składkę członkowską na programy obowiązkowe (naukowe) oraz opcjonalne (misje kosmiczne o charakterze gospodarczym, generujące usługi na sprzęt czy oprogramowanie, które później są wykorzystywane w gospodarce). Większość składki na programy opcjonalne wraca do Polski w postacie zamówień dla naszych podmiotów. W latach 2020-22 rządowe fundusze na programy opcjonalne zadeklarowano na poziomie 39 mln euro. W ramach tych nakładów, bierzemy udział w programach dotyczących m.in. obserwacji Ziemi, nawigacji satelitarnej, telekomunikacji i aplikacji, eksploracji kosmosu, systemu informacji o sytuacji w przestrzeni kosmicznej czy programu budowy instrumentów naukowych.

Od 1970 r. Polska wzięła udział łącznie w 77 misjach kosmicznych, w tym 33 z nich to misje ESA, takie jak CASSINI-HUYGENS, ROSSETTA, BEPICOLOMBO czy SOLAR ORBITER. W chwili obecnej uczestniczymy w tak kluczowych misjach ESA jak: ATHENA, BIOMASS, PROBA-3, Clearspace-1, ARIEL, MetOp-SG, a także misjach eksploracyjnych, jak Luna-27 na Księżyc czy EXOMARS na Marsa.

W przededniu nowej perspektywy

W chwili obecnej Polska stoi w przededniu nowej perspektywy finansowej ESA na l. 2023-25. Na jesieni br. odbędzie się Rada Ministerialna ESA, na której kraje członkowskie zdecydują w jakich programach opcjonalnych chcą uczestniczyć. Z perspektywy przemysłu kluczowe jest zwiększenie polskiego budżetu w programach opcjonalnych. Dotychczas polskie podmioty z powodzeniem realizowały i realizują kontrakty w kilku programach m.in.: GSTP (rozwój technologii), obserwacji Ziemi, eksploracyjnym E3P, telekomunikacyjnym ARTES i nawigacyjnym NAVISP, a także Space Safety (bezpieczeństwo kosmiczne).

Plany rządu w zakresie wysokości składki nie zostały jeszcze ujawnione. Ale już dziś przemysł szacuje, że wysokość składki, którą jest w stanie zaalokować wynosi nawet 100 mln euro. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego uważa, że obecny potencjał polskich podmiotów z sektora kosmicznego pozwala na realizację projektów o wartości znacznie przewyższającej dotychczasową składkę (39 mln euro), zadeklarowaną podczas Rady Ministerialnej w 2019 r.

Mając na uwadze powyższe fakty, ZPSK będzie zabiegał o znaczne zwiększenie wkładu finansowego Polski do programów opcjonalnych ESA. Podmioty zrzeszone w ZPSK liczą, że polski wkład będzie zwiększany, a proces ten będzie konsultowany z organizacją w celu jak najlepszego wydatkowania pieniędzy publicznych i osiągnięcia maksymalnego zwrotu geograficznego.

10-lecie ZPSK

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego w tym roku także obchodzi swoje dziesięciolecie. Organizacja powstała w 2012 r. i początkowo liczyła 19 członków. Dziś Związek zrzesza 70 podmiotów, z czego 70% to mikro i małe przedsiębiorstwa, które z powodzeniem konkurują na rynku polskim i zagranicznym. Obecne firmy członkowskie zatrudniają ok. 5 000 osób, generując łącznie roczne przychody na poziomie ok. 1 mld zł. Do Związku należą firmy, instytuty badawcze, jak i firmy zbrojeniowe.

W śniadaniu prasowym wzięły udział m.in. redakcje space24.pl, Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu, WP.PL czy MyCompany. Spośród firm członkowskich uczestniczyli przedstawiciele Creotech Instruments, Cloudferro, Łukasiewicz – ILOT, Jakusz Space Tech, QWED, Sener, Thales Alenia Space Polska, Exatel, Syderal Polska, GMV Innovative Solutions, iTTi, ARP S.A.

Współorganizatorem śniadania prasowego była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Fot.: ZPSK.