Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego przystąpił do europejskiej organizacji SME4SPACE.

SME4SPACE jest platformą zrzeszającą organizacje reprezentujące małe i średnie przedsiębiorstwa (SME), które działają na rynku europejskiego przemysłu kosmicznego. Do SME4SPACE należą przede wszystkim organizacje i klastry lotniczo-kosmiczne z państw członkowskich i stowarzyszonych z  Europejską Agencją Kosmiczną ESA.

 

Głównym celem platformy, której działania mają charakter non-profit, jest grupowa reprezentacja interesów SME przed głównymi twórcami europejskiej sceny kosmicznej – Europejską Agencją Kosmiczną, Komisją Europejską, a także pojedynczymi, narodowymi agencjami kosmicznymi. Od czerwca 2007 roku SME4SPACE na mocy porozumienia formalnie współpracuje z ESA, wspierając Agencję w zakresie kształtowania polityki wobec SME w ramach ESA SME POLICY OFFICE.

 

Do SME4SPACE należą:

– AIPAS (Włochy)

– Arquimea (Hiszpania)

– Czech Space Alliance (Czechy)

– GLAE (Luksemburg)

– Hellenic Association of Space Industry (Grecja)

– Hungarian Space Cluster (Węgry)

– Lithuanian Space Association (Litwa)

– Polish Space Industry Association (Polska)

– SME Forum (Wielka Brytania)

– SpaceNed (Holandia)

– VRI (Belgia)

 

Więcej – http://www.sme4space.org/