Przedstawiciele Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego przebywają obecnie (od 14 do 15 listopada) w Berlinie na Międzynarodowym Dniu Informacyjnym i spotkaniach brokerskich w obszarze Przestrzeń kosmiczna w programie Horyzont 2020. Organizowany jest on przez Sieć Punktów Kontaktowych COSMOS2020 przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Podczas dnia informacyjnego przedstawiane są dokładne założenia najbliższych konkursów Space w latach 2019-2020 w programie Horyzont 2020 przez ekspertów Komisji Europejskiej (EC), Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), a także Europejskiej Agencji ds. Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich  Przedsiębiorstw (EASME).

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego prowadzi w Berlinie działania promujące polski sektor kosmiczny poprzez prezentowanie na swoim stoisku katalogu podmiotów zrzeszonych w jego strukturach oraz rozmowy z potencjalnymi interesariuszami. Zainteresowane osoby mogą także zapoznać się z katalogiem innowacyjnych pomysłów, które zostały wsparte przez projekt NEPTUNE Blue Growth Accelerator finansowany przez Unię Europejską z programu Horyzont2020.

Razem ze ZPSK na wydarzeniu są obecni: ITTI Sp. z o.o., Spacive Sp. z o.o., Instytut LotnictwaPrzemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAPPIAP Space Sp. z o.o.GMV Innovating Solutions Sp. z o. o.SENER Sp. z o. o.IRES Technologies Sp. z o.o.Centrum Badań Kosmicznych PANN7 Space Sp. z o.o. oraz Instytut Geodezji i Kartografii.

Równocześnie pragniemy podziękować Krajowemu Punktowi Kontaktowemu ds. Projektów Badawczych UE za świetną koordynację na ww. wydarzeniu oraz pomoc oferowaną polskim podmiotom.

Jednocześnie przypominamy, że 20 listopada br. w Warszawie obędzie się Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń kosmiczna w programie Horyzont 2020, który Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego objął patronatem. Więcej informacji na ten temat oraz rejestracja – tutaj.

41