4 i 5 marca delegacja Ministerstwa Gospodarki i członków ZPSK spotkała się z przedstawicielami belgijskiego sektora kosmicznego w Brukseli.

Tematem głównym była wymiana informacji na temat sposobu zorganizowania sektora kosmicznego oraz specjalizacji obu państw.

Belgijską domeną są programy rakiet nośnych (aktywny udział w budowie rakiet Ariane 5 i Vega, a w przyszłościa Ariane 6), instrumentów dla satelitów obserwacyjnych i telekomunikacyjnych, budowa podsystemów i integracja małych satelitów, stacje naziemne oraz sprzęt do testów satelitów.

Drugiego dnia przedstawiciele polskich firm odwiedzili klaster lotniczo – kosmiczny w Liege, w tym siedziby belgijskich firm i laboratoria testowe. W Liege odbyły się również prezentacje firm obu krajów oraz rozmowy bilateralne na temat możliwości podjęcia wspólnych projektów.

Więcej informacji: jjaworski@space.biz.pl