7 lutego w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie przedstawicieli norweskiego sektora kosmicznego i członków zarządu Związku.
Spotkanie poświęcone było specjalizacjom kosmicznym obu państw. Norwescy przedstawiciele, jako bardziej doświadczona strona w tej branży, dużą wagę poświęcili również poradom, których polska delegacja otrzymała mnóstwo. Główne z nich to wybranie kilku krajowych specjalizacji (których w całym sektorze kosmicznym jest bardzo dużo) i sprawna współpraca na linii administracja publiczna – krajowy przemysł. W drugiej części dnia delegacja Norwegii zwiedziła Centrum Badań Kosmicznych PAN.

 

Więcej informacji: pwojtkiewicz@space.biz.pl