Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z największych imprez targowych organizowanych corocznie od 1993 r. w Kielcach. W tym roku MSPO będzie się odbywało od
4 do 7 września, natomiast od 8 do 9 września będą mu towarzyszyć Dni Otwarte, podczas których będzie można obejrzeć wystawę Sił Zbrojnych RP. Tegoroczne targi będą się odbywały pod znakiem 100-lecia Niepodległego Państwa Polskiego.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego wraz z Polską Agencją Kosmiczną przygotowują wspólne stoisko polskiego sektora kosmicznego, co pozwoli na bliższe poznanie możliwości oraz kompetencji podmiotów tworzących technologie kosmiczne. Prócz przedstawicieli ZPSK oraz PAK stoisko będą tworzyć:

 • Astri Polska Sp. z o.o. – firma specjalizująca się w projektach z dziedziny elektroniki, optoelektroniki, GNSS, obserwacji satelitarnych, telekomunikacji i robotyki. Spółka oferuje zintegrowane aplikacje satelitarne łączące technologie lokalizacyjne, obserwacyjne
  i telekomunikacyjne.
 • Blue Dot Solutions sp. z o.o. – oferuje usługi związane z ekspertyzą technologiczną
  i definiowaniem produktów wykorzystujących dane satelitarne oraz w obsłudze informacyjnej związanej z sektorem kosmicznym. Spółka prowadzi także prace nad dedykowanymi aplikacjami z zakresu poprawy jakości życia, efektywności działania służb w terenie oraz funkcjonowania gospodarki wodnej.
 • Creotech Instruments S.A. – posiada kompetencje m.in. w opracowywaniu i produkcji elektroniki dla zastosowań kosmicznych, podsystemów satelitarnych i naziemnych, a także integrację mikrosateltiów (platform i instrumentów). Firma uzyskała kwalifikację ESA do produkcji elektroniki dla zastosowań kosmicznych.
 • GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. – kompetencje firmy to m.in. projektowanie
  i integracja segmentu naziemnego, systemy przetwarzania danych satelitarnych, systemy naprowadzania, nawigacji i sterowania (GNC) czy aplikacje oparte na globalnym systemie nawigacji satelitarnej (GNSS).
 • Iceye Polska Sp. z o.o. – posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie mikrosatelitów wyposażonych w SAR. Firma tworzy konstelację mikrosatelitów i oferuje możliwości wykonania radarowych obrazów satelitarnych każdego miejsca na Ziemi, dostępnych
  w krótkim czasie. Jest to usługa skierowana do klientów z sektora morskiego, wydobywczego, jak i bezpieczeństwa oraz wywiadu.
 • InPhoTech Sp. z o.o. – zajmuje się badaniami naukowymi, rozwojem fotoniki oraz opracowywaniem innowacyjnych urządzeń i komponentów światłowodowych. Technologie fotoniczne są opracowywane przez InPhoTech do zastosowań telekomunikacyjnych, metrologicznych, analizy jakości, medycznych, górniczych, kosmicznych, transportu, a także bezpieczeństwa.
 • Jakusz SpaceTech Sp. z o.o. – specjalizuje się przede wszystkim w produkcji 98% Nadtlenku Wodoru (HTP) MIL-16005PRF, HTPB, MGSE, inżynierii procesowej, technologii chemicznej oraz rozwija wraz z partnerami np. napędy rakietowe, materiały pędne, ogniwa paliwowe czy drony podwodne.
 • Komes Sp. z o.o. – realizuje głównie badania symulacyjne (CAE) na poziomie eksperckim. Dodatkowo przeprowadza także pomiary oraz diagnostykę prototypowych, jak i już użytkowanych konstrukcji. Przygotowuje ekspertyzy dotyczące zagadnień z zakresu teorii konstrukcji, dynamiki, mechaniki współdziałania pojazdów i urządzeń, rozwiązań niekonwencjonalnych.
 • PnP Systems Sp. z o.o. – koncentruje się na projektach badawczo-rozwojowo, oferując rozwiązania bazujące na wykorzystaniu systemów telekomunikacyjnych, GNSS oraz GIS, systemów radiokomunikacyjnych, spektrometrów, teledetekcji oraz analiz geoprzestrzennych.
 • SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o. – ma kompetencje do przeprowadzania zaawansowanych analiz wykorzystując zobrazowania satelitarne oraz lotnicze (zarówno radarowe, jak i optyczne), jak np. monitoring zagrożeń naturalnych czy stabilności budynków
  i infrastruktury. Firma także pośredniczy w zakupie danych satelitarnych i lotniczych.
 • Scanway sp. z o.o. – podstawowy obszar działalności firmy to usługi R&D oraz projektowanie, budowa i implementacja systemów wizyjnych oraz laserowych, a także algorytmy przetwarzania obrazu.
 • Semicon Sp. z o.o. – specjalizuje się w konstrukcjach optoelektronicznych. Dostarcza np. specjalistyczne materiały chemiczne oraz produkty inżynierii materiałowej dla elektroniki, mikroelektroniki i szeroko pojętej grupy aplikacji „hightech”,
 • SpaceForest Sp. z o.o. – posiada kompetencje w technice mikrofalowej, sztucznej inteligencji, elektronice oraz w technologiach rakietowych. Obecnie jest zaangażowana
  w projekt stworzenia sterowalnej i odzyskiwalnej rakiety suborbitalnej z silnikiem hybrydowym SF1000 bazującym na ekologicznych materiałach pędnych,
 • Sybilla Technologies Sp. z o.o. – skupia swoje działania na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań dla zrobotyzowanych teleskopów oraz sieci zrobotyzowanych teleskopów,
 • Syderal Polska Sp. z o.o. – dostarcza rozwiązania z zakresu elektroniki
  i oprogramowania dla przemysłu kosmicznego. Jej produktami są np. kontrolery mechanizmów oraz modułów pamięci czy elektronika do systemów RF,
 • WiRan Sp. z o.o. – zajmuję się produkcją m.in. satelitarnych i naziemnych modułów łączności radiowej, systemów pomiarowych i komponentów RF, dedykowanych urządzeń elektronicznych o wysokiej niezawodności. Firma przeprowadza także symulacje elektromagnetyczne.

Na targach będą obecne również inne podmioty związane z sektorem. Serdecznie zapraszamy do spotkania i bliższego poznania polskiego sektora kosmicznego!