ZPSK uczestnikiem Światowego Kongresu Klastrów
W dniach od 24 do 26 marca 2015 roku w Dąbrowie Górniczej miał miejsce Światowy Kongres Klastrów. Było to wydarzenie zapisujące się w kartach historii polskich i międzynarodowych klastrów. Kongres  miał na celu umożliwienie dialogu pomiędzy nauką, biznesem i przedstawicielami światowej i krajowej polityki. Spotkanie wzbogacone było o część praktyczną, w której licznie przybyli eksperci prowadzili interakcję z przedsiębiorcami oraz politykami.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego był uczestnikiem podczas wszystkich dni Kongresu. W trakcie trwania organizatorzy stworzyli dogodne warunki do prowadzenia dyskusji, gdzie szczególnie interesujące okazały się panele: lotniczy oraz transportowo-logistyczny. Poruszone w nich aspekty dotyczyły również polityki sektora kosmicznego i niezwykle ważnej funkcji rozwoju Polskiej Agencji Kosmicznej.

Więcej informacji na temat Światowego Kongresu Klastrów: http://clusterworldcongress.com/pl/