Rusza 6 edycja programu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, organizowanego wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

W ramach programu odbędzie się konkurs, który adresowany jest do absolwentów studiów o kierunkach technicznych (inżynierskich i magisterskich) oraz młodych naukowców.

Pierwszy etap konkursu obejmie zgłoszenia od przedsiębiorstw i podmiotów sektora kosmicznego, przy czym co najmniej osiem stażowych jest przeznaczonych mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. W drugim etapie młodzi inżynierowie i doktoranci będą mieli możliwość zgłaszania swoich kandydatur na staże w wyznaczonych jednostkach. Osoby, które pomyślnie przejdą rekrutacje, otrzymają propozycję podjęcia staży w firmach i instytutach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego.

Program „Rozwój kadr sektora kosmicznego” to jedyny program stażowy dla sektora kosmicznego a odbywający się konkurs ma już kilkuletnią tradycję. Jego celem jest kształcenie kadr sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami, a firmami z sektora kosmicznego.

Szczegóły i harmonogram konkursu dostępne są w zakładce: „Staze”.