Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego kończy 2021 r., znacząco rozszerzając swoją bazę członkowską. W odchodzącym roku do organizacji dołączyło sześć nowych podmiotów.

Uniflow Dynamics Sp. z o.o. to firma zajmująca się modelowaniem i symulacjami numerycznymi w zakresie projektowania i komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE). W tym kontekście oferuje specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w takich obszarach jak projektowanie wspomagane komputerowo (CAD), obliczeniowa mechanika płynów (CFD), obliczeniowa akustyka, wibroakustyka i aeroakustyka oraz wielodyscyplinarna i wielokryterialna optymalizacja. Z kolei Axpir Sp. z o.o. to podmiot zajmujący się konsultingiem inżynierskim, outsourcingiem projektów w inżynierii, PM i BD. Firma deklaruje także prowadzić działalność rekrutacyjną dla sektora kosmicznego.

Inna z nowych firma członkowskich  – Cloudless Sp. z o.o. rozwija innowacyjne w skali światowej bezzałogowe samoloty latające na wysokościach nawet 25 000 metrów. Dostarcza wysokiej jakości dane w skali niedostępnej dla konwencjonalnych bezzałogowców. Jej samoloty wynoszone są do stratosfery za pomocą wyspecjalizowanych, biodegradowalnych balonów. Dzięki temu dysponuje przewagę w odniesieniu do większości światowej konkurencji w rynku dronów HALE/HAPS – inne projekty tego typu posiadają większe ograniczenia pogodowe.

Electris Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Białce na Podhalu przetwarza miedź, aluminium i inne metale nieżelazne oraz ich stopy. Jest certyfikowanym kontraktowym producentem elementów miedzianych i szynoprzewodów, a jej klientami są globalne koncerny. Posiada nowoczesny park maszynowy, a cała produkcja elementów miedzianych realizowana jest z wykorzystaniem innowacyjnych maszyn i technologii. Electris jest zainteresowany współpracą w zakresie elementów mających zastosowanie w sektorze kosmicznym.

Exatel S.A. to polski operator telekomunikacyjny z ponad 20 letnim doświadczeniem i dostawca sprawdzonych usług cyberbezpieczeństwa. Od 2017 roku spółka należy w całości do Skarbu Państwa. Firma działa na rynku biznesowym, zarówno lokalnie jak i międzynarodowo. Spółka zarządza światłowodową siecią transmisji danych o łącznej długości 21 700 km. Czynnie angażuje się w projekty B+R. W ofercie firmy znajdują się m.in. usługi transmisji danych, dzierżawa łączy telekomunikacyjnych, usługi głosowe, kolokacja, usługi SOC, antymalware, anty-DDoS i inne usługi cyberbezpieczeństwa, hurt głosu, budowa i utrzymanie infrastruktury oraz usługi łączności satelitarnej.

Ostatni podmiot, który przystąpił do Związku w grudniu br. to Baltic Orbital Services Sp. z o.o. Firma jest startupem w procesie akceleracji. Jej obszarem zainteresowań jest tworzenie innowacyjnych produktów oraz usług związanych z branżą kosmiczną, w szczególności obszar dostarczania i umieszczania satelitów na orbitach niskich okołoziemskich, deorbitacji starych satelitów jak również przemieszczania i ustawiania satelitów.