15 lutego ESA i PARP zorganizowały ostatnie spotkanie przed ogłoszeniem przez ESA „1st Announcement of Opportunity for Outline Proposals under the Polish Industry Incentive Scheme”.

Warsztaty miały na celu dostarczenie informacji na temat procedury składania wniosków. W szczególności pokreślone zostały czynniki które polskie propozycje musza zawierać, aby zostać dobrze ocenione i zaakceptowane. Należy do nich przede wszystkim uzasadnienie merytoryczne, spójność z polskimi programami w ESA, realność wykonania i prawidłowe oszacowanie kosztów.

Więcej informacji: PARP