W ostatnich dniach została nawiązana współpraca pomiędzy Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego i Agencją Rozwoju Przemysłu.
Główne założenia wspólnych kierunków działania dotyczą przede wszystkim:

– inicjowania współpracy i wymiany informacji pomiędzy strukturami administracji państwowej, przedsiębiorcami, ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi,

– wspierania banku wymiany informacji i technologii.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu od początku swojej działalności odpowiada na najważniejsze potrzeby poslkiej gospodarki. W okresie transformacji stała się strategicznym podmiotem, który wspierał utrzymanie miejsc pracy, unowocześniejaąc duże i średnie przedsiębiorstwa.  Aktualnie – ARP jest dynamiczną spółką charakteryzującą się działalnością w trzech równorzędnych obszarach: innowacje, restrukturyzacja, inwestycje.

 

Więcej na temat Agencji Rozwoju Przemysłu – http://www.arp.pl