27 października 2021 r. w SBŁ – Instytucie Lotnictwa odbędzie się 12. edycja konferencji pt. „Development Trends in Space Propulsion Systems”, jednej z najstarszych konferencji międzynarodowych dotyczących technologii kosmicznych w Polsce. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Pierwsza edycja konferencji miała miejsce w 1999 r. Od tego czasu odbywa się ona co dwa lata. Minione edycje niezmiennie pokazywały wzrost zainteresowania wydarzeniem, przy znacznym udziale gości zagranicznych. Dotychczas wydarzenie było organizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Politechnikę Warszawską oraz Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, naprzemiennie na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa bądź Politechniki Warszawskiej.

Konferencje będzie miała charakter hybrydowy. Językiem konferencji jest język angielski.

Obszary tematyczne konferencji obejmują:

  1. Kosmiczne systemy napędowe (w tym silniki rakietowe na stałe, ciekłe i hybrydowe materiały pędne, kosmiczne napędy elektryczne, komponenty i analizy systemowe),
  2. Ekologiczne materiały pędne (w tym rozwój, bezpieczeństwo wykorzystania, testowanie i eksploatacja systemów napędowych przyjaznych dla środowiska),
  3. Modelowanie numeryczne silników rakietowych,
  4. Systemy napędowe dla pojazdów suborbitalnych i orbitalnych, małych satelitów, dużych platform satelitarnych i misji eksploracyjnych,
  5. Ośrodki i laboratoria testujące silniki rakietowe, montaż, integracja i weryfikacja infrastruktury do badań napędów rakiet i satelitów,
  6. Inne tematy związane z projektowaniem, rozwojem lub zastosowaniami napędów kosmicznych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/spacetrends/.