Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego mają zaszczyt poinformować, że 2 czerwca 2017 roku rozpoczyna się II edycja KONKURSU O STAŻ –
Rozwój kadr sektora kosmicznego dla absolwentów i młodych naukowców.

Konkurs organizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Sukces pierwszej edycji rozpoczętej w listopadzie 2016 roku, pokazał, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie organizatorzy postanowili uruchomić kolejny nabór tuż po zakończeniu pilotażowego programu.  Warto podkreślić, że aż 85% uczestników konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego” znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywali staże. Podobnie jak w poprzedniej edycji konkurs składa
się z dwóch etapów. W pierwszej jego części, organizatorzy wybrali
15 podmiotów, w których odbędą się staże, poniżej przedstawiona została lista:

1. Astronika Sp. z o. o.
2. Blue Dot Solutions Sp. z o. o.
3. Cloudferro Sp. z o. o.
4. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
5. Creotech Instruments S.A.
6. GMV Innovating Solutions Sp. z o. o.
7. IRES Technologies Sp. z o. o.
8. ITTI Sp. z o. o.
9. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
10. SENER Sp. z o. o.
11. Solaris Optics Sp. z o. o.
12. Space Forest Sp. z o. o.
13. Space Kinetics Sp. z o. o.
14. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego
15. Tech Ocean Sp. z o. o.

Drugi etap adresowany jest do potencjalnych uczestników staży,
w szczególności:

1. Absolwentów z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera w szczególności następujących kierunków studiów: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, astronomia, nauki społeczne, ekonomia, zarządzanie, którzy ukończyli studia maksymalnie 24 miesiące przed dniem ogłoszenia konkursu.

2. Osób z otwartym przewodem doktorskim oraz młodych naukowców z tytułem doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35 roku życia w dniu ogłoszenia konkursu.
Organizatorzy zachęcają do przesyłania CV na adres biuro@space.biz.pl, zamieszczając również nazwę firmy, do której aplikuje osoba (w temacie wiadomości proszę wpisać KONKURS O STAŻ_nazwa firmy).

Termin przesyłania dokumentów upływa 16 czerwca 2017 roku o godz. 15.00. Kolejne etapy poświęcone będą spotkaniom rekrutacyjnym. Zwycięzcy odbędą 6 miesięczny staż w wybranej przez siebie firmie.

Poniżej znajdują się szczegółowe dokumenty: