2 czerwca br. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego gości na targach ITM Industry Europe w Poznaniu z autorską debatą nt. komercjalizacji technologii kosmicznych.

ZPSK poprowadzi na targach debatę „Komercjalizacja technologii kosmicznych i ich transfer do sektora pozakosmicznego”. Wydarzenie jest elementem kampanii Europejskiej Agencji Kosmicznej na rzecz promocji transferu rozwiązań generowanych przez sektor kosmiczny do innych dziedzin gospodarki. W panelu dyskusyjnym wezmą udział przedstawiciele firm i instytutów kosmicznych takich jak iTTi Sp. z o.o., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Geomatic Sp. z o.o. czy Łukasiewicz – Państwowy Instytut Mechanizacji Rolnictwa oraz Paweł Kwiatkowski, przedstawiciel inicjatywy ESA TEAM na Polskę. Wszystkie one tworzą lub wdrażają rozwiązania kosmiczne w życiu codziennym.

W trakcie debaty zostaną przedstawione założenia programu „Business Application and Space Solutions” (BASS), który służy jako narzędzie ESA do komercjalizacji technologii kosmicznych. Po debacie planowane są spotkania B2B na stoisku ZPSK.

Na targach będą obecni  wystawcy, profesjonaliści z zakresu automatyzacji produkcji, metalurgii i obróbki metali, nowoczesnych maszyn i technologii. Blisko 50% wystawców targów to firmy zagraniczne.

Debata odbędzie się 2 czerwca o godz. 12:15 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – pawilon nr 3, „Scena Trendów Dla Przemysłu” (wejście od holu wschodniego).