Zespół ds. Programu Copernicus został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, które zainteresowane są udziałem we wdrażaniu Programu w Polsce.
Pierwsze spotkanie poświęcone było przedstawieniu i dyskusji na temat wstępnej propozycji „Planu implementacji programu Copernicus w Polsce”. Podstawowym celem dokumentu będzie określenie konkretnych zadań administracji państwowej, które będą służyły zapewnieniu efektywnego uczestnictwa polskich podmiotów w rozwoju Programu oraz usprawnieniu faktycznego wykorzystania informacji wytwarzanych w ramach tego programu przez polskich użytkowników.
Rozwinięta wersja dokumentu „Planu implementacji programu Copernicus w Polsce” powstać w październiku tego roku.
Na forum Zespołu ds. Programu Copernicus dyskutowane będą także zagadnienia dotyczące programów opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej z zakresu obserwacji satelitarnej, w których Polska uczestniczy – EOEP, Metop-SG i GSC-3.
Przedstawiciel ZPSK uczestniczył w spotkaniu w charakterze gościa.