Dnia 13 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie wszystkich podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

 

Na początku spotkania głos zabrał Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej – p. Marek Banaszkiewicz. Profesor przedstawił kwestie związane z organizacją POLSA. Agencja rozpoczynająca swoją działalność zaczyna od stworzenia departamentów oraz naboru pracowników. Ważne jest również ustalenie poszczególnych kwestii statutowych, a także umieszczenie w dokumentach normalizujących postulatów przedstawianych przez organa administracji państwowej – mówił.

 

Podczas kwietniowego Zgromadzenia Ogólnego podjęto decyzje o ważnym znaczeniu dla Związku. Oprócz podsumowania działalności merytorycznej i finansowej w roku 2014, przeprowadzono głosowanie i moderowaną dyskusję mającą na celu wskazanie przyszłej roli Związku w sektorze kosmicznym. Podkreślić można, że działalność merytoryczna ZPSK w roku 2014 ukierunkowana była na pięć najważniejszych obszarówobejmujących: ugruntowanie pozycji Związku, jako organizacji reprezentującej podmioty polskiego sektora kosmicznego oraz wzmocnienie rozpoznawalności Członków Związku, wspieranie dotychczasowych relacji wewnątrz oraz pozyskiwanie nowych Członków Związku, dystrybucję informacji dotyczących sektora kosmicznego, stworzenie sprzyjających warunków współpracy z administracją państwową, rozwój działalności Związku poprzez nawiązanie kontaktów m. in. ze Związkiem Pracodawców Rzeczypospolitej. Ponadto, w 2014 roku ZPSK stworzył na prośby różnych organów administracji państwowej w Polsce i spoza jej granic wiele opiniii dokumentów sprawozdawczych, obejmujących tematykę sektora kosmicznego.

 

Następnie, otworzony został panel dyskusyjny w sprawie przyszłości Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Powodem, dla którego miała wywiązać się wymiana poglądów było omówienie aktualnych potrzeb rodzących się w sektorze. Dyskusja nt. przyszłości ZPSK okazała się bardzo udana i merytoryczna. Wskazano w niej fundamentalną rolę ZPSK w budowaniu sektora kosmicznego, a także poruszono najważniejsze oczekiwania przedsiębiorców co do podejmowanych działań na rok 2015 oraz do połowy 2016 roku.

 

Kolejnym etapem Zgromadzenia Ogólnego – była sesja głosowania. Zebrani na spotkaniu członkowie ZPSK – dokonali wyboru Prezesa Zarządu, którym został p. Paweł Wojtkiewicz oraz członków Zarządu, którymi zostali: p. Iwona Stanisławska, p. Jacek Kosiec, p. Krzysztof Samp, p. Aleksandra Bukała, p. Mirosław Denis.

 

Na zakończenie, podsumowano główne aspekty spotkania a także wskazano priorytety działalności ZPSK w 2015 roku.

 

Serdecznie gratulujemy

               – wszystkim osobom wybranym podczas głosowania, do pełnienia funkcji w Zarządzie
oraz życzymy efektywnej pracy.