22 maja 2014 w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie firm i jednostek naukowo-badawczych tworzących ZPSK.

Minione spotkanie było okazją do podsumowania 1,5 rocznej działalności Związku, prezentacji nowych jednostek które przystąpiły do organizacji oraz zatwierdzenia planów na najbliższy rok, a także dyskusji z zaproszonymi gośćmi.

W 2013 roku działania Związku prowadzone były równolegle na kilku obszarach. Zarejestrowano organizację i zorganizowano wewnętrznie pod kątem formalno-prawnym. W drugiej kolejności zaczęto budować rozpoznawalność i  tworzyć zaplecze informacyjne. Było to szczególnie ważne ze względu na lawinowy wzrost zainteresowania polskim przemysłem kosmicznym wśród dotychczasowych członków Europejskiej Agencji Kosmicznej. Odwiedzające Polskę delegacje gospodarcze, w skład których wchodzili przedstawiciele zagranicznych  agencji kosmicznych, firm oraz instytutów naukowo-badawczych poszukiwały zbiorczych informacji o polskim sektorze kosmicznym, a szczególnie o potrzebach i możliwościach poszczególnych polskich partnerów. Trzecim priorytetem dla Związku była bliska współpraca z administracją publiczną. Wraz z przystąpieniem do Europejskiej Agencji Kosmicznej przed Polską pojawiło się wiele wyzwań związanych z kształtowaniem krajowej oraz europejskiej polityki kosmicznej – w tym obszarze Związek postawił sobie za cel doradztwo i wspracie merytoryczne z punktu widzenia sektora przemysłowego i naukowego. Czwartym i najważniejszym priorytem było wzmacnianie konkurencyjności członków Związku – przez dokładne informowanie, pomoc, doradztwo i reprezentację.
Na spotkaniu zaprezentowali się najnowsi członkowie Związku – ABM Space Education, Antmicro, ATCG, Sorcersoft oraz Transition Technologies. Obecnie ZPSK liczy 30 członków.
W 2014 roku Związek skoncentruje się wzmacnianiu rozwoju krajowego sektora kosmicznego – między innymi poprzez wsparcie merytoryczne działań związanych z powołaniem jednostki koordynującej polski sektor kosmiczny, pomocą w utworzeniu narodowego programu kosmicznego oraz wypracowaniem długofalowej strategii rozwoju sektora kosmicznego. ZPSK będzie bliżej współpracowało z europejskim organizacjami związanymi z przemysłem lotniczo-astronautycznym, takimi jak EuroSat i EUROSPACE. Związek będzie dalej kontynuował bliskie wsparcie tworzących go jednostek, wraz z wspólną reprezentacją na targach i konferencjach branżowych. W lipcu ZPSK planuje również przystąpić do Związku Pracodawców RP.
W części otwartej spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji oraz wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi z udziałem Rzecznika Przemysłowego Europejskiej Agencji Kosmicznej, Panem Jack Bosma, oraz członkiem polskiej delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej, Panią Anną Nałęcz-Kobierzycką.
Po więcej informacji prosimy o kontakt z Biurem Związku.