W dniu 8 czerwca 2017 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne wszystkich członków Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza z nich dedykowana podmiotom zrzeszonym w Związku, gdzie omawiano działania organizacji za poprzedni

rok (2016), jak również przedstawiono sprawozdania finansowe za rok 2016 i plan działań w 2017 roku. W otwartej części Zgromadzenia Ogólnego gośćmi byli:

p. Otylia Trzaskalska-Stroińska, Wicedyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, p. Anna Nałęcz-Kobierzycka Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej oraz p. Adam Zieliński, Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Warto podsumować, że na początku roku 2016 Związek zrzeszał 38 podmiotów, a już pod koniec tego roku ich liczba wzrosła do 50 firm i instytutów badawczych.