W dniu 6 października odbyło się drugie – tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Podczas tego  spotkania omówiono najważniejsze kwestie dotyczące stałych przedsięwzięć biura Związku, w tym bieżącej i przyszłej działalności. Kluczowym aspektem rozważanym również podczas posiedzenia była wizja kierunków aktywności Związku oraz wypracowanie wspólnych narzędzi do jej osiągania. Ponadto, istotnym elementem stały się planowane działania Związku, a także rozmowa podmiotów zrzeszonych nad kształtem finansów.  Spotkanie sfinalizowane zostało konkluzjami oraz wnioskami wraz z zestawieniem postulatów działań na najbliższy okres.